Hammasteknikkomestarit r.y.
   Etusivu      ToimintaHammasteknikkomestarien toimintaa

Koulutus

Mestarikunta on ollut useasti merkittävässä osassa järjestettäessä Hammastekniikkapäiviä Hammaslääketiedepäivien yhteydessä. Esimerkkinä voidaan mainita 2011 "Mestarit lavalla" -luentosarja. Omiin syyskokouksiinsa mestarit ovat kutsuneet merkittäviä kotimaisia ja ulkomaisia luennoitsijoita.

Vuoden hammasteknikko

Vuodesta 1987 mestarit ovat yhdessä Hammasteknikoiden koulutustoimikunnan  kanssa valinneet vuoden hammasteknikon. Tämän tunnustuksen ovat saaneet mm. Matti Savolainen, Lars Nordberg ja Kari Syrjänen.

Stipendirahasto

Vuosittain ammattikorkeakoulun parhain arvosanoin valmistuvalle hammasteknikolle on jaettu kannustusstipendi.

1975 alkaen on voinut anoa apurahaa hammastekniseen tutkimustyöhön. Sitä voidaan hakea ilman erillistä hakuaikaa. Mestareiden hallitus päättää kulloinkin mahdollisesta apurahan myöntämisestä. Apurahan on saanut mm. Pekka Vallittu kuituvahvikkeiden tutkimustyöhön.

Edustus

Opetushallitus on monesti pyytänyt mestareilta lausuntoja hammasteknikoiden ja –laboranttien koulutusmääristä ja koulutuksesta yleensä. Hammaslääkäreiden koulutustoimikuntaan on pidetty henkilötasolla hyvät suhteet. Mestarit ovat voineet useasti osallistua heidän koulutustapahtumiinsa. Useat mestarit ovat olleet aktiivisia oman paikkakuntansa mestarikilloissa. 
 
 
 
 
 
 
Hammasteknikkomestarit r.y.